Oświadczenie o ochronie danych osobowych

1. Ochrona danych w skrócie

Wskazówki ogólne

Następujące wskazówki w prosty sposób wyjaśniają, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę. Dane osobowe to wszystkie dane umożliwiające Państwa osobistą identyfikację. Obszerne informacje na temat ochrony danych na naszej stronie znajdą Państwo w poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odpowiedzialny jest właściciel strony. Jego dane znajdą Państwo w punkcie „Impressum” niniejszej strony.

W jaki sposób zbieramy Państwa dane?

Po pierwsze zbieramy Państwa dane wtedy, kiedy nam ich Państwo udzielają. Może tutaj chodzić np. o dane wpisywane do formularza kontaktowego.

Inne dane zbierane są automatycznie przez nasze systemy IT podczas Państwa wizyty na stronie . Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny albo godzina wizyty na stronie). Zbieranie tych danych odbywa się w sposób automatyczny, kiedy tylko wejdą Państwo na naszą stronę.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest zbierana, żeby zagwarantować poprawne działanie niniejszej strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane w celu analizy Państwa zachowania na stronie.

Jakie prawa mają Państwo w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat pochodzenia, odbiorców i celu Państwa zapisanych u nas danych osobowych. Poza tym mają Państwo prawo domagać się sprostowania, zablokowania albo usunięcia tych danych. W tym celu oraz z dalszymi pytaniami na temat ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdym momencie zwrócić się na nasz adres podany w impressum. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia zażalenia u odpowiedzialnego organu nadzorczego.

Narzędzia do analizy i narzędzia firm zewnętrznych

Państwa zachowanie na naszej stronie może zostać poddane analizie statystycznej. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tak zwanych programów do analizy. Analiza Państwa zachowania na stronie jest zasadniczo anonimowa; zachowanie na stronie nie może zostać przyporządkowane Państwa osobie. Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie albo zapobiec jej poprzez niekorzystanie z poszczególnych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

2. Ogólne wskazówki i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Właściciel niniejszej strony traktuje ochronę Państwa danych bardzo poważnie. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z przepisami ustawowymi oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych.

Kiedy korzystają Państwo z niniejszej strony, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane umożliwiające Państwa osobistą identyfikację. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane pobieramy i w jakim celu je wykorzystujemy, oraz w jaki sposób się to odbywa.

Zwracamy Państwa uwagę na to, że przekazywanie danych przez internet (np. w przypadku komunikacji drogą mailową) zawsze wiąże się z możliwym ryzykiem. Całkowita ochrona danych przed atakami ze strony osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja na temat osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych

Osobą odpowiedzialną za zbieranie danych na tej stronie jest:

Magda Dziabala

Ginnheimer Stadtweg 100

60431 Frankfurt am Main

(+49)6995643028

(+49)1639043944

info@dziabala-dolmetschen.de

Osobą odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie albo wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mailowych itp.)

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych możliwych jest tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną uprzednio zgodę. Wystarczy nieformalna wiadomość drogą mailową. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem tych procesów przetwarzania danych, które nastąpiły do momentu wycofania.

Prawo do złożenia zażalenia u odpowiedzialnego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych osoby poszkodowane mają prawo do złożenia zażalenia u odpowiedzialnego organu nadzorczego. Odpowiedzialnym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych jest pełnomocnik ochrony danych niemieckiego kraju związkowego, w którym mieści się siedziba naszej firmy. Listę pełnomocników ochrony danych oraz ich dane kontaktowe znajdą Państwo pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo domagać się wydania sobie samemu albo osobie trzeciej danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody albo w celu realizacji zawartej umowy, w powszechnie używanym, czytelnym maszynowo formacie. Bezpośrednie wydanie danych innej osobie odpowiedzialnej następuje tylko wtedy, kiedy jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony poufnych treści, jak na przykład Państwa zamówień albo zapytań, niniejsza strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie rozpoznają Państwo po tym, że pasek adresu Państwa przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, oraz po symbolu kłódki w pasku adresu.

Kiedy włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane przesyłane nam przez Państwa są chronione przed dostępem osób trzecich.

Informacja, blokowanie, usunięcie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych w każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat swoich zapisanych u nas danych osobowych, ich pochodzenia, odbiorców i celu przetwarzania danych oraz ewentualnie prawo do sprostowania, zablokowania albo usunięcia tych danych. W tym celu oraz z dalszymi pytaniami na temat danych osobowych mogą Państwo w każdym momencie zwrócić się na nasz adres podany w impressum.

Sprzeciw przeciwko mailom reklamowym

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach ustawowego obowiązku zapewnienia impressum do przesyłania reklamy oraz materiałów informacyjnych, o które nie poprosiliśmy jednoznacznie. Właściciel strony jednoznacznie zastrzega sobie kroki prawne w razie nieproszonego przesyłania informacji reklamowych, na przykład w formie spamu.

3. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Strony internetowe częściowo korzystają z tak zwanych plików cookie. Cookies nie powodują szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Cookies służą do tego, żeby uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkowników, wydajną i bezpieczną. Cookies to małe pliki tekstowe, które odkładane są na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „cookies sesyjne”. Po zakończeniu Państwa wizyty na stronie są one automatycznie usuwane. Inne cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym, dopóki ich Państwo nie usuną. Te cookies umożliwiają nam ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty na stronie.

Mogą Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę, żeby otrzymywać informacje o zapisywaniu cookies i móc w każdym przypadku indywidualnie decydować o ich przyjęciu, wyłączyć przyjmowanie cookies w zdefiniowanych przypadkach albo ogólnie oraz włączyć funkcję automatycznego usuwania cookies przy zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie cookies może ograniczyć funkcjonalność strony.

Cookies niezbędne do prowadzenia komunikacji elektronicznej albo udostępnienia konkretnych pożądanych przez Państwa funkcji (np. funkcji koszyka) zapisywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Właściciel strony ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie potrzebnych do technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego funkcjonowania swojej strony. Jeżeli zapisywane są inne cookies (np. cookies służące analizie Państwa zachowania na stronie), zostaną one wymienione osobno w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Dane logowania serwera

Operator niniejszej strony automatycznie gromadzi i zapisuje informacje z tak zwanych danych logowania serwera, które automatycznie przekazuje nam Państwa przeglądarka. Są to:

typ i wersja przeglądarki

wykorzystywany system operacyjny

URL strony internetowej, z której zostali Państwo przekierowani na naszą stronę

nazwa hosta

godzina wystosowania zapytania wobec serwera

adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, która zezwala na przetwarzania danych w celu wypełnienia umowy lub kroków przedumownych.

Formularz kontaktowy

Kiedy wysyłają nam Państwo zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, zapisujemy Państwa dane z formularza łącznie z podanymi tam przez Państwa danymi kontaktowymi w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych dalej bez Państwa zgody.

Tak więc przetwarzanie danych wpisanych do formularza kontaktowego odbywa się wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili mogą Państwo wycofać tę zgodę. Wystarczy nieformalna wiadomość drogą mailową. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem tych procesów przetwarzania danych, które nastąpiły do momentu wycofania.

Dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas, dopóki nie zażądają Państwo od nas ich usunięcia, nie wycofają swojej zgody na przechowywanie danych albo nie wygaśnie cel przechowywania danych (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania). Wiążące regulacje ustawowe – zwłaszcza ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Przetwarzania danych (dane klienckie i umowne)

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko na tyle, na ile są one konieczne do ustanowienia, wypełnienia albo zmiany stosunku prawnego (dane klienckie). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, która zezwala na przetwarzanie danych w celu wypełnienia umowy lub kroków przedumownych. Dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane użytkowania) zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy tylko na tyle, na ile jest to konieczne, żeby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usługi.

Zebrane dane klienckie są usuwane po wykonaniu zlecenia albo zakończeniu stosunku prawnego. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

 4. Portale społecznościowe

Plugin LinkedIn

Nasza strona korzysta z funkcji portalu LinkedIn. Właścicielem LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Podczas każdej wizyty na jednej z naszych stron, które zawierają funkcje LinkedIn, tworzone jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany o tym, że pod swoim adresem IP odwiedzili Państwo nasze strony internetowe. Kiedy klikną Państwo na button „Reccomend” LinkedIn i są równocześnie zalogowani na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn jest w stanie przyporządkować Państwa wizytę na naszej stronie Państwa osobie i kontu użytkownika. Zwracamy Państwa uwagę na to, że jako właściciel stron nie mamy informacji na temat treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystywania przez LinkedIn.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Plugin XING

Nasza strona korzysta z funkcji portalu XING. Jest on udostępniany przez XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.

Podczas każdej wizyty na jednej z naszych stron, które zawierają funkcje XING, tworzone jest połączenie z serwerami XING. Zgodnie z naszym stanem wiedzy nie dochodzi przy tym do zapisywania danych osobowych. W szczególności nie dochodzi do zapisywania adresów IP ani do analizy zachowania na stronie.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych oraz buttonu „Share” XING znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych XING pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

5. Narzędzia do analizy i reklama

Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z funkcji narzędzia do analizy stron internetowych Google Analytics. Właścicielem tej usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics korzysta z tak zwanych plików cookie („ciasteczek”). Są to pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze, żeby umożliwić analizę Państwa wizyt na naszej stronie. Wygenerowane za pomocą plików cookie informacje na temat Państwa wizyt na niniejszej stronie są zasadniczo przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane.

Zapis cookies Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Analiza zachowania użytkowników leży w uzasadnionym interesie właściciela niniejszej strony, umożliwiając mu optymalizację swojej oferty internetowej i reklamowej.

Anonimizacja adresu IP

Uruchomiliśmy na niniejszej stronie funkcję anonimizacji adresu IP. Dzięki temu Google skraca Państwa adres IP w krajach członkowskich Unii Europejskiej albo w innych państwach porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem go do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach kompletny adres IP jest przekazywany serwerowi Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na zlecenie właściciela niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje, żeby analizować Państwa korzystanie ze strony, zestawiać raporty o aktywności na stronie oraz wykonywać dla właściciela strony dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony i z internetu. Przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Plugin przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki, jednak zwracamy Państwa uwagę na to, że w takim przypadku ewentualnie nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej strony. Ponadto mogą Państwo zapobiec zbieraniu danych wygenerowanych przez cookie i odnoszących się do Państwa wizyt na niniejszej stronie (łącznie z Państwa adresem IP) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując plugin przeglądarki dostępny pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw przeciwko zbieraniu danych

Mogą Państwo sprzeciwić się zbieraniu swoich danych przez Google Analytics, klikając na następujący link. Powoduje to zapisanie tak zwanego cookie opt out, które zapobiega zapisywaniu Państwa danych podczas następnych wizyt na niniejszej stronie: Dezaktywuj Google Analytics.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników przez Google Analytics znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych Google:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych dotyczących zleceń

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych dotyczących zleceń i w pełni realizujemy restrykcyjne wytyczne niemieckich urzędów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.