CZYM JEST TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE?

 • Tłumaczenie symultaniczne następuje równolegle do mówionego tekstu – tłumacze słuchają mówcy i równocześnie dokonują przekładu. Ten rodzaj tłumaczenia pozwala więc oszczędzić czas i znajduje zastosowanie podczas konferencjiprezentacjiposiedzeń itp.
 • Ponieważ tłumaczenie symultaniczne wymaga najwyższej koncentracji, tłumacze pracują zawsze co najmniej we dwójkę w specjalnej kabinie i zmieniają się maksymalnie co pół godziny.
 • W przypadku imprez, których uczestnicy przemieszczają się z miejsca na miejsce, na przykład warsztatów albo zwiedzania zakładów przemysłowych, możliwe jest również tłumaczenie z pomocą mobilnego systemu dystrybucji tłumaczenia. Jeżeli tłumaczenie wymagane jest tylko dla jednej czy dwóch osób, można rozważyć możliwość tłumaczenia szeptanego. Chętnie pomogę Państwu wybrać rodzaj tłumaczenia najlepiej dopasowany do Państwa potrzeb.

 

CZYM JEST TŁUMACZENIE KONSEKUTYWNE?

 • Tłumaczenie konsekutywne to tłumaczenie następujące z opóźnieniem wobec oryginalnego tekstu. Tłumaczka słucha najpierw wypowiedzi mówcy, notując ją za pomocą specjalnej techniki notacji. Dopiero po zakończeniu wypowiedzi tłumaczy ją na język obcy. Całość przemówienia przedłuża się przez to niemal dwukrotnie. Dlatego technika konsekutywna nadaje się przede wszystkim do tłumaczenia krótszych i często bardzo uroczystych wypowiedzi – oficjalnych przemówień, toastów itp.
 • Szczególnym rodzajem tłumaczenia konsekutywnego jest tłumaczenie bilateralne, używane podczas nieformalnych rozmów lub negocjacji. Polega ono na tłumaczeniu krótkich fragmentów tekstu – maksymalnie dwóch-trzech zdań na raz – z języka obcego na ojczysty i odwrotnie.

 

JAK OBLICZA SIĘ HONORARIA ZA TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE?

 • Honoraria za tłumaczenie ustne oblicza się z reguły na podstawie stawek dziennych. Poza właściwą pracą tłumaczeniową pokrywają one również intensywne przygotowanie tematyczne i terminologiczne do zlecenia oraz czas dojazdu do łącznego czasu pracy 8 godzin. Dłuższe dni pracy oraz ewantualny dojazd poprzedniego dnia mogą generować dodatkowe koszty. Do honorarium dolicza się koszty podróży oraz ewentualnie wyżywienia na miejscu i noclegu.
 • Ceny tłumaczeń pisemnych oblicza się zwykle na podstawie ceny za linijkę. Standardowa linijka zawiera 55 znaków ze spacjami. Cena końcowa zależy również od takich czynników, jak zakres tematyczny tłumaczenia, stopień trudności i ewentualnie pilność zlecenia. W przypadku niektórych form tłumaczenia możliwe jest skorzystanie z cen za stronę albo cen ryczałtowych.

 

 JAKA TECHNIKA KONFERENCYJNA POTRZEBNA JEST DO TŁUMACZENIA USTNEGO?
 • W przypadku tłumaczenia symultanicznego konieczna jest, w zależności od liczby wymaganych języków, co najmniej jedna kabina tłumaczeniowa. Jest ona wyposażona w pulpit tłumaczeniowy, słuchawki, mikrofony, odpowiednie oświetlenie oraz wszystkie elementy odpowiadające wymogom danego wydarzenia. Jeżeli na miejscu planowanej imprezy nie ma zainstalowanych kabin, chętnie zamówię je dla Państwa u sprawdzonego i doświadczonego dostawcy techniki tłumaczeniowej. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest także tłumaczenie za pomocą mobilnego systemu dystrybucji tłumaczenia – również tego typu urządzenia chętnie dla Państwa zamówię. Chętnie pomogę Państu w wyborze rozwiązania najlepiej pasującego do specyfiki planowanego wydarzenia.

 

JAKICH INFORMACJI POTRZEBUJĄ TŁUMACZE, ŻEBY PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONFERENCJI?

 • W celu zapewnienia najwyższej jakości tłumaczenia tłumaczom niezbędne są jak najobszerniejsze materiały przygotowawcze, dostępne z odpowiednim wyprzedzeniem. Mogą to być programy, teksty przemówień i prezentacje, ale również na przykład informacje o specyficznej terminologii używanej w Państwa przedsiębiorstwie albo inne istotne wskazówki.
 • Ostateczne wersje prezentacji i przemówień często gotowe są dopiero na krótko przed planowanym spotkaniem, dlatego podczas przygotowań tłumacze chętnie korzystają też z wcześniejszych wersji danych materiałów – w razie wątpliwości lepiej wcześniej udostępnić nam niedokończony tekst, niż wersję ostateczną bezpośrednio przed początkiem spotkania.
 • Jako profesjonalna tłumaczka konferencyjna podlegam ustawym regulacjom o ochronie danych oraz tajemnicy zawodowej i traktuję Państwa materiały z najwyższą poufnością.