Od momentu ukończenia studiów na renomowanym Wydziale Translatologii, Lingwistyki i Kulturoznawstwa Uniwerstytetu im. Jana Gutenberga w Moguncji w 2014 r. (tytuł tłumaczka konferencyjna (M.A.), pracuję jako niezależna tłumaczka konferencyjna we Frankfurcie nad Menem.

Do moich klientów należą firmy, organizacje i instytucje w Niemczech i za granicą, między innymi z obszarów: związków zawodowych i europejskich rad zakładowych, przemysłu samochodowego, budownictwa maszyn, gospodarki i finansów, rzemiosła, branży budowlanej, marketingu i sprzedaży oraz branży modowej.

Mam wieloletnie doświadczenie w kszałceniu przyszłych tłumaczy konferencyjnych jako pracownik naukowy i lektorka na Uniwersytecie im. Jana Gutenberga. Jestem członkinią niemieckiej organizacji tłumaczy konferencyjnych Verband der Kondferenzdolmetscher im BDÜ e.V. (VKD) oraz heskiego oddziału BDÜ. Jako tłumaczka przysięgła, ustna i pisemna, należę również do związku tłumaczy przysięgłych w Hesji (Verein Vereidigte Gerichtsdolmetscher und Übersetzer/ Hessen e.V., VGDÜ).

Dzięki członkostwu w tych organizacjach oraz jako inicjatorka i organizatorka popularnych frankfurckich brunchy tłumaczy dysponuję szeroką siecią wysoko wykwalifikowanych kolegów i koleżanek. W ten sposób zawsze jestem w stanie zaoferować moim klientom rozwiązanie najlepiej dopasowane do ich językowych potrzeb.