Od momentu ukończenia studiów na renomowanym Wydziale Translatologii, Lingwistyki i Kulturoznawstwa Uniwerstytetu im. Jana Gutenberga w Moguncji w 2014 r. (tytuł tłumaczka konferencyjna (M.A.), pracuję jako niezależna tłumaczka konferencyjna we Frankfurcie nad Menem.

Do moich klientów należą firmy, organizacje i instytucje w Niemczech i za granicą, między innymi z obszarów: gospodarki i finansów, związków zawodowych i europejskich rad zakładowych, przemysłu samochodowego, budownictwa maszyn, rzemiosła, branży budowlanej, marketingu i sprzedaży oraz branży modowej.

Ponadto jestem tłumaczką akredytowaną przez instytucje Unii Europejskiej i regularnie pracuję dla Parlamentu Europejskiego.

Mam wieloletnie doświadczenie w kszałceniu przyszłych tłumaczy konferencyjnych jako pracownik naukowy i lektorka na Uniwersytecie im. Jana Gutenberga. Jestem członkinią światowej organizacji tłumaczy konferencyjnych AIIC, niemieckiej organizacji tłumaczy konferencyjnych Verband der Kondferenzdolmetscher im BDÜ e.V. (VKD) oraz członkinią heskiego oddziału BDÜ. Jako tłumaczka przysięgła, ustna i pisemna, należę również do związku tłumaczy przysięgłych w Hesji (Verein Vereidigte Gerichtsdolmetscher und Übersetzer/ Hessen e.V., VGDÜ). W kadencji 2020-2033 byłam członkinią zarządu VKD.

Dzięki członkostwu w tych organizacjach oraz jako inicjatorka i organizatorka popularnych frankfurckich brunchy tłumaczy dysponuję szeroką siecią wysoko wykwalifikowanych kolegów i koleżanek. W ten sposób zawsze jestem w stanie zaoferować moim klientom rozwiązanie najlepiej dopasowane do ich językowych potrzeb.